Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi ska stärka sexuella och reproduktiva rättigheter i Afrika

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en ny strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara. Regeringen bekräftar därmed sitt starka engagemang för SRHR liksom hbtq-personers mänskliga rättigheter.

Det har blivit allt svårare för civilsamhällesorganisationer att verka för SRHR och klimatet har hårdnat för hbtq-personers mänskliga rättigheter. Därför är en viktig del av strategin att stödja såväl kvinnors som hbtq-personers möjlighet att organisera sig och att skapa förutsättningar för civilsamhället att driva frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter.

- Jag är djupt oroad över den utveckling vi sett på senaste tiden. Civilsamhället är en nyckelspelare för att hålla beslutsfattare till svars och driva SRHR-agendan framåt, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Ett nytt inslag är att strategin även fokuserar på att motverka barnäktenskap och könsstympning, stora utmaningar för länder i regionen.

- Sexuella och reproduktiva rättigheter är mänskliga rättigheter. Om kvinnan inte kan utöva sin grundläggande rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, kommer vi aldrig få till stånd en hållbar utveckling, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Strategin kommer att fokusera på SRHR, hiv/aids och mänskliga rättigheter för hbtq-personer. Verksamheten kommer att ett ökat fokus på ungdomar och stärka hälsosystem. Strategin omfattar 350 miljoner kronor om året och gäller 2015-2019.

I flertalet länder i södra Afrika är hiv-infektion bland unga kvinnor flera gånger högre än bland unga män, vilket kopplas till ojämställdhet. Hiv och aids utgör fortfarande ett centralt utvecklingsproblem i regionen. Barnäktenskap är mycket utbrett liksom könsstympning, i delar av regionen gifter sig över 40 procent av flickorna innan 18 års ålder. Dagligen dör över 400 kvinnor som följd av förlossningskomplikationer här.

Kontakt

Isabella Lövin
Biståndsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00