Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Mjukare broms i pensionssystemet införs år 2017

Publicerad · Uppdaterad

Pensionssystemets balansering ändras från och med år 2017. Det beslutade pensionsgruppen idag. Endast en tredjedel av balanseringseffekten kommer att påverka pensionerna. Syftet är att jämna ut svängningarna mellan åren.

Enligt den senaste prognosen från Pensionsmyndigheten väntas inkomstpensionen öka med 4,7 procent år 2016. Det blir den högsta reala höjningen av pensionerna sedan det nya pensionssystemet infördes. Ökningen är resultatet av en förbättrad ekonomisk situation i Sverige, samtidigt som balanseringen i pensionssystemet kompenserar för tidigare nedgångar.

Pensionsgruppen har beslutat att pensionssystemets balansering ska förändras från och med år 2017. Det betyder att hela uppgången år 2016 kommer att komma pensionärerna till del, samt att nivån på pensionerna framöver kommer att utvecklas jämnare. Svängningarna i utbetalningarna blir plattare från år till år och både bromsen och gasen blir mindre tvär.

- Pensionärerna har varit med och burit bördan av den ekonomiska nedgången under de senaste åren. Nu får de en historisk höjning av sin inkomst samtidigt som vi i pensionsgruppen genom justeringen av bromsen ser till att bygga ett ännu robustare pensionssystem, säger Annika Strandhäll, ordförande i pensionsgruppen.