Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen utreder utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i dag tillsatt en utredning för att se över om Konkurrensverket bör få utökad beslutanderätt om sanktioner vid konkurrensöverträdelser. Till utredare utses kammarrättsrådet Eva Edwardsson. Eva Edwardsson ska utreda vilka förutsättningar som finns för att processerna ska kunna effektiviseras och förbättras.

– En god konkurrens på våra svenska marknader ger internationellt konkurrenskraftiga företag. Idag bedriver företag i hög grad verksamhet på olika internationella marknader och då är det klokt att titta på om den svenska konkurrensmyndigheten bör ha samma befogenheter som flera konkurrensmyndigheter i andra länder, säger Mikael Damberg.

Utredaren ska redovisa sitt betänkande senast den 12 maj 2016.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00