Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Budgetsatsningar för ett modernt arbetsliv

Publicerad · Uppdaterad

Under de två gångna mandatperioderna har arbetsmiljöpolitiken rustats ned. Antalet arbetsskador och arbetssjukdomar har ökat, likaså sjukfrånvaron. Samtidigt står arbetslivet inför stora förändringar med en fortsatt ökad global konkurrens och krav på att fler måste orka jobba längre. För att möta utvecklingen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2015 en nödvändig förstärkning av resurserna inom arbetsmiljöpolitiken.

– Det moderna arbetslivet ställer krav på nytänkande inom arbetsmiljöområdet. För en långsiktig positiv utveckling har vi tillsammans med arbetsmarknadens parter påbörjat arbetet med att ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Regeringen förstärker Arbetsmiljöverkets anslag med 20 miljoner kronor från och med juli 2015. För 2016 beräknas anslaget förstärkas med ytterligare 35 miljoner kronor och från och med 2017 med ytterligare fem miljoner kronor. Satsningen innebär att Arbetsmiljöverkets tillsyn inom arbetsmiljöområdet förbättras samtidigt som fler inspektörer kan anställas. Det statliga bidraget till regionala skyddsombud ökas med nio miljoner kronor från och med juli 2015 och beräknas öka med ytterligare en miljon kronor från och med 2016.

En särskild satsning på arbetslivsforskningen genomförs under perioden 2015–2018, med fokus på kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterade ohälsa. Under 2015 satsas fem miljoner kronor, under 2016 beräknas 10 miljoner kronor satsas och under 2017 och 2018 20 miljoner kronor.

En förstärkning av företagshälsovårdens kompetensförsörjning påbörjas också från och med juli 2015 med 1 miljon kronor. 2015 bedöms bli en uppstartsperiod men från och med 2016 beräknas 10 miljoner kronor satsas årligen. Regeringen återkommer till hur stödet ska utformas.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00