Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

EU-kommissionen presenterar initiativ om en kapitalmarknadsunion

Publicerad · Uppdaterad

Europeiska kommissionen har i dag publicerat en konsultation med ett antal förslag för att skapa en kapitalmarknadsunion i EU. Målet är att ta bort hinder för gränsöverskridande investeringar och underlätta företagens finansieringsmöjligheter, inte minst när det gäller små- och medelstora företag.

- Jag välkomnar initiativet om en kapitalmarknadsunion. EU har länge jobbat för att främja integrerade marknader och gränsöverskridande kapitalflöden. Det är bra att man nu tar krafttag för att göra kapitalmarknaderna mer effektiva och samtidigt minska företagens beroende av bankfinansiering, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Tanken är att kapitalmarknadsunionen ska göra EU mer konkurrenskraftigt och attraktivt för investeringar samt främja tillväxt och sysselsättning. Samtidigt ska kapitalmarknadsunionen värna om finansiell stabilitet och investerarskydd. Enligt förslagen är kapitalmarknadsunionen ett långsiktigt projekt men innehåller även åtgärder som kan tas på kort sikt.

- Det är ytterst viktigt att göra en grundlig konsekvensanalys av alla förslag som presenteras och att se till att förslagen inte försämrar finansiell stabilitet eller investerarskydd, säger Per Bolund.

Kommissionen presenterar samtidigt två andra konsultationer, en om värdepapperisering respektive en om översyn av prospektdirektivet.

Konsultationsperioden ska vara i tre månader och intressenter ombeds att inkomma med svar senast den 13 maj 2015. Kommissionen väntas presentera ett färdplan för kapitalmarknadsunionen sommaren 2015. Enligt plan ska kapitalmarknadsunionen vara implementerad till 2019.