Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Cirka 163 000 personer är anställda i dessa företag. Det finns även ett antal stiftelser som har bildats av staten.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan använda fritextsök eller filtrera

Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 319 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida
 • Etikprövningsmyndigheten

  Etikprövningsmyndigheten gör etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter.

  Etikprövningsmyndigheten
 • Myndigheten för digital förvaltning

  Myndigheten för digital förvaltning har på övergripande plan i uppgift att

  Myndigheten för digital förvaltning
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap

  Myndigheten för arbetsmiljökunskap har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor.

  Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Jämställdhetsmyndigheten

  Jämställdhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiken målen och ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

  Jämställdhetsmyndigheten
 • Nationalmuseum

  Nationalmuseum ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

  Nationalmuseum
 • Delegationen mot segregation

  Delegationen mot segregation (Delmos) är en myndighet som har i uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation. Delmos ska bidra till att regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation genomförs i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, civila samhället, forskare med flera.

  Delegationen mot segregation
 • Teracom Group AB (Teracom)

  Teracom Group AB är ett nätbolag som erbjuder säkra nät, TV- och radioutsändningar, förbindelsetjänster samt inplaceringar och service.

  Teracom Group AB (Teracom)
 • Myndigheten för stöd till trossamfund

  Myndigheten för stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

  Myndigheten för stöd till trossamfund
 • Revisorsinspektionen (RI)

  Beslutar om godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag och utövar tillsyn över dessa revisorer och revisionsbolag. Bytte namn från Revisorsnämnden (RN) den 1 april 2017.

  Revisorsinspektionen (RI)
 • Karlstads universitet

  Karlstad universitet har ett 70-tal program och drygt 900 fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen sker inom traditionella akademiska ämnen och inom mångvetenskapliga områden.

  Karlstads universitet