Kommenterad dagordning från Infrastrukturdepartementet

Kommenterad dagordning för Rådets möte (transportministrarna) 20 september 2019

Publicerad

Riktlinjedebatt om En ren jord åt alla: En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi – transportaspekter.

Ladda ner: