Kommenterad dagordning inför rådets möte (Konkurrenskraft: inre marknaden, industri) den 18 februari 2019