Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Kommenterad dagordning från Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 6 februari 2017

Publicerad

Inför utrikesministrarnas möte i Bryssel den 6 februari står följande diskussionspunkter på dagordningen:

  • Libyen
  • Egypten
  • Ukraina
  • Fredsprocessen i Mellanöstern (MEPP)

Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 6 februari 2017

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator