Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 17 november 2010

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 17 november 2010 finns följande punkter på dagordningen:

  • Undantag rörande moms för försäkringstjänster och finansiella tjänster
  • EU-statistik
  • Kreditvärderingsinstitut
  • Revisionsrättens årsrapport för 2009
  • Uppföljning av Europeiska rådet
  • Uppföljning av G 20 i Seoul
  • Finansiering av kampen mot klimatförändringar
  • Pensioner
  • Östersjöstrategin - presentation av EIB:s bidrag