Besöker Karolinska gymnasiet i Örebro, digitalt

Deltagare