Deltar vid informationskonselj, Kungliga slottet, Stockholm

Deltagare