Besöker Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

Deltagare