Videomöte med medlemsländerna i försvarssamarbetet EI2 (European Intervention Initiative)

Deltagare