Deltar på Försvarsmaktens marinövning SWENEX, Berga och Utö

Deltagare