Tar första spadtaget i projektet GoCo Helth Innovation, Mölndal

Deltagare