Talar vid Maskinentreprenörernas Stora infradag, Stockholm

Deltagare