Talar vid konferensen En skola för alla, Trollhättan

Deltagare