Talar vid Förintelsens minnesdag, Malmö

Deltagare