Deltar i rådet för utrikes frågor/försvarsministermötet (FAC), Luxemburg

Deltagare