Möt John Ahlberk som jobbar med kriminalpolitiska frågor

Publicerad

– Är man det minsta samhällsintresserad så ska man jobba i Regeringskansliet. Varje aspekt av samhället har en handläggare här. Det säger John Ahlberk, enhetschef för Kriminalpolitiska enheten på Justitiedepartementet.

Bild på John Ahlberk
– Jag började här 2001 och skälet till att jag har stannat så länge är att det finns bra utvecklingsmöjligheter och goda möjligheter att prova nya ansvarsområden. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

John är domarutbildad jurist och jobbar med myndighetsstyrning och kriminalpolitiska frågor. Att arbeta i Regeringskansliet är en ganska vanlig karriärväg för domstolsjurister, bland annat eftersom det anses vara en bra merit.

– Jag började här 2001 och skälet till att jag har stannat så länge är att det finns bra utvecklingsmöjligheter och goda möjligheter att prova nya ansvarsområden. Är man det minsta samhällsintresserad så ska man jobba på Regeringskansliet. Varje aspekt i samhället har en handläggare här, säger han.

Arbetet på Kriminalpolitiska enheten handlar till stor del om att styra myndigheter och policyutveckling.

Enheten arbetar med Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten och hjälper regeringen att styra dem. Styrningen sker genom övergripande riktlinjer för verksamheten och bedömning av resursbehov.

– Vi arbetar med policyutveckling på kriminalpolitiska området. Det innebär att vi lämnar förslag på åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet, till exempel på hur stöd till brottsutsatta ska förbättras. En annan viktig fråga för oss är hur samhället i stort kan bidra för att förebygga brott. Digitalisering av rättskedjan för att ta ett helhetsperspektiv på styrningen av rättsväsendet är ytterligare ett viktigt arbete som pågår, säger John.

Hur skulle du beskriva ditt arbete?

– Arbetet här är väldigt omväxlande och en unik möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Det är kul att se att frågor som vi har tagit fram förslag på leder till konkreta åtgärder i samhället. Vårt arbete är viktigt och meningsfullt – det handlar om att förvalta ett förtroende från regeringen och medborgarna.

Vad tror du att andra inte vet om Regeringskansliet som arbetsplats?

– Många tror att vi är politiker som jobbar här. Av 4 500 personer är det bara 200 som är politiker. Men den politiska dimensionen genomsyrar givetvis ändå myndigheten. När man jobbar här får man en genuin förståelse för förhållandet mellan olika samhällsinstitutioner och för samspelet mellan politiken och förvaltningen.

Vilka egenskaper och drivkrafter är viktiga för att trivas här utifrån dina erfarenheter?

– Man måste vara samhällsintresserad. Chefsuppdraget är komplext men samtidigt mycket stimulerande. Du har förmånen att arbeta med många kunniga och kompetenta arbetskamrater och kollegor vilket i sig ger en tillfredsställelse.