Abukar Omarsson, nationalekonom

Publicerad

"Det är viktigt med en tydlig politisk inriktning, inte bara i svåra situationer," säger Abukar Omarsson, handläggare vid arbetsmarknadsenheten på Arbetsmarknadsdepartementet.

En man och en kvinna pratar och skrattar.
Abukar Omarsson med kollegan Helena Cantù. Foto: Pontus Johansson/Regeringskansliet

Korta fakta

Namn: Abukar Omarsson

Arbetar med: Handläggare vid arbetsmarknadsenheten

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Utbildning: Samhällsplanerarlinjen på universitet, nationalekonom

Det bästa med att arbeta i Regeringskansliet: En väldigt dynamisk arbetsplats med en enorm potential av kreativa människor. Ingen dag är den andra lik. För mig är Regeringskansliet den bästa arbetsplats jag kan tänka mig.

Vad arbetar du med?

- Min arbetsportfölj består till 50 procent EU-frågor samt 50 procent kompetensförsörjning och validering. Bland annat representerar jag Sverige i Europeiska sysselsättningskommittén vilket innebär att jag ofta reser till Bryssel i tjänsten. Det är givande och intressant men förutsätter att jag har bra koll på arbetsmarknadspolitiska frågor, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Kompetensförsörjning och validering är mycket angelägna frågor just nu med anledning av flyktingsituationen i Sverige och övriga Europa. Validering kan, enkelt uttryckt, beskrivas som ett sätt att verifiera kunskap både formellt och informellt. Jag är även myndighetshandläggare för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Vad innebär det att vara myndighetshandläggare?

Det innebär löpande samordning, att följa och analysera myndighetens verksamhetsresultat samt att verka för ett effektivt utnyttjande av myndighetens resurser. I uppgifterna ingår även att löpande bevaka vilka effekter olika regelförändringar har för myndigheternas verksamhet och samtidigt verka för att sådana förändringar utformas på ett hanteringsmässigt rationellt sätt.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete just nu?

- Till utmaningarna hör att kunna förstå helheten av regeringens politik och att ha förmågan att ständigt bredda sitt perspektiv. Det arbete jag och mina kollegor gör genom att ta fram underlag till våra politiker syns och ger resultat. Det ger stor tillfredsställelse. En annan utmaning är att arbetet i Regeringskansliet går väldigt fort. Du måste hitta ett sätt att hantera det höga arbetstempot. Det är viktigt med återhämtning med jämna mellanrum.

Hösten 2015 måste ha varit väldigt intensiv för dig och dina kollegor med tanke på flyktingsituationen. Vad har det inneburit för dig?

- Vi har en mycket engagerad minister och det är bra med politiker som vet vad dom vill och som har visioner. Det är viktigt med en tydlig politisk inriktning, inte bara i svåra situationer som höstens flyktingsituation. Politikerna behöver genomarbetade underlag för att kunna fatta beslut och jag ser det som att vi i Regeringskansliet sitter i en och samma båt där vi alla bidrar, oavsett vilket departement du arbetar på. Vi har åstadkommit mycket bra i samband med flyktingsituationen och jag känner mig stolt över det arbetet.

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Mitt jobb handlar mycket om att vara lösningsinriktad och i ett större perspektiv bidra till att skapa förutsättningar för hur vårt samhälle ska fungera. Så mycket av det vi gör i Regeringskansliet påverkar så många människor. Jag känner stor tillfredsställelse när jag ser att det arbete vi gör verkligen hjälper människor till exempel i form av åtgärder som underlättar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Finns det något särskilt som du har jobbat med och som du vill lyfta fram?

- Arbetet med validering och en särskild utredning som vi har arbetat länge med känner jag mig mycket stolt över, att vi faktiskt kunde implementera delar av alla förslag. Det här är frågor som har följt mig och som jag har jobbat med i flera år både i och utanför Regeringskansliet. Det är ett komplext område, högaktuellt igen i och med flyktingsituationen, och vi har flyttat positionerna framåt.

Att arbeta här innebär att vara i händelsernas centrum. Hur ser du på det?

- Det är både en påfrestning och en möjlighet. När det blir ett politiskt maktskifte tar det tid att lära känna varandra. Oftast är det en kort startsträcka att sätta sig in i arbetet med nya politiker vilket kan vara en påfrestning, men samtidigt är det bra med maktskifte och "nya ögon".

Vad gör du om fem år?

- Jag arbetar i femårscykler och det betyder ju att snart är det dags att göra något annat. Jag är inte rädd för att testa nya ansvarsområden eller ta mig an nya utmaningar. Tvärtom! Om fem år arbetar jag kanske utanför Regeringskansliet, kanske med samma frågor men i en kommun. Jag gillar ju att arbeta med människor, det är det viktigaste för mig. 

Min tid i Regeringskansliet

Jag började 2004 på Finansdepartementet för att arbeta med arbetsmarknadsfrågor och fördelningspolitiska analyser, det vill säga att ta reda på hur regeringens budgetförslag påverkar hushållen. 2006 lämnade jag Regeringskansliet för att arbeta på riksdagens utredningstjänst (RUT) men kom tillbaka 2008 för att arbeta på Arbetsmarknadsdepartementet.

2009 gick jag vidare till Socialdepartementet för att arbeta med barn- och familjepolitik i samband med att Sverige var ordförande i EU hösten 2009. Det var ett spännande år och jag lärde mig mycket om barnrättsfrågor. Samma år var det också tjugo år sedan FN:s Barnkonvention antogs i generalförsamlingen i syfte att stärka barns rättigheter i världen.

2010 kom jag tillbaka till Arbetsmarknadsdepartementet för att bland annat arbeta med validering, kompetensförsörjning, rehabilitering och den europeiska sysselsättningsstrategin.