Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Faktablad: Nationell infrastruktur för framtiden – bygger Sverige starkt och hållbart

Publicerad

Väl fungerande transporter i hela landet är viktiga för människors möjligheter att ta sig till jobb och skola och för effektiva transporter av industrins varor. Den nya nationella planen är en viktig del av detta samhällsbygge. Planen ska bidra till Sveriges omställning till världens första fossilfria välfärdsland, ett ökat bostadsbyggande, förbättrade förutsättningar för näringslivet, ökad sysselsättning, digitalisering samt ett inkluderande samhälle.

Ladda ner: