Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Arlandarådet

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen beslutade den 26 januari 2017 om en nationell flygstrategi, En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. I flygstrategin aviserade regeringen om att tillsätta ett Arlandararåd.

Ladda ner:

Den 18 maj 2017 inrättade regeringen Arlandarådet. Syftet med Arlandarådet är att bidra till regeringens arbete med att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats ur ett trafikslagsövergripande helhetsperspektiv. Arlandarådet ska vara ett rådgivande organ för utbyte av erfarenheter mellan regeringen och företrädare för myndigheter, statligt ägda bolag och offentlig sektor, näringslivet, intresseorganisationer, forskning och akademi m.fl.

Detta faktablad producerades i december 2017. (Tidigare versioner: augusti 2017 och maj 2017.)