Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Könsneutrala äktenskap och vigsel, på sydsamiska Diarienummer: Ju 09.01ssa

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Översättning till sydsamiska av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".