Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Könsneutrala äktenskap och vigsel, på romani lovari Diarienummer: Ju 09.01rol

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Översättning till romani lovari av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".