Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Könsneutrala äktenskap och vigsel, på romani kelderash Diarienummer: Ju 09.01roke

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Översättning till romani kelderash av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".