Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Könsneutrala äktenskap och vigsel, på nordsamiska Diarienummer: Ju 09.01nsa

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Översättning till nordsamiska av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".