Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Könsneutrala äktenskap och vigsel, på jiddisch Diarienummer: Ju 09.01ji

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Översättning till jiddisch av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".