Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Sukupuolineutraali avioliitto ja vihkiminen Diarienummer: Ju 09.01fi

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Översättning till finska av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".