Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsredovisning för år 2001

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Årsredovisning för Regeringskansliet 2001 Regeringskansliet lämnar härmed årsredovisning för 2001 med resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar.