Artikel från Socialdepartementet

Världshälsoorganisationen i fokus på ministermöte

Publicerad

(Ny version) När EU:s hälsoministrar träffas i en informell videokonferens den 30 oktober ska de diskutera förslag om EU:s roll i arbetet att stärka Världshälsoorganisationen.

Bild på Tobias Lundin Gerdås
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås deltar på mötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Diskussioner om behovet av reformer av Världshälsoorganisationen, WHO har pågått under en längre tid. Covid-19-pandemin har ytterligare aktualiserat frågan om reform och WHO:s förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohot.

Det tyska EU-ordförandeskapet har tagit fram ett förslag till rådsslutsatser om EU:s roll i arbetet med att stärka WHO. Vid mötet ska ministrarna diskutera slutsatserna som bland annat innehåller förslag om att stärka det internationella hälsoreglementet och samarbetet mellan WHO och andra internationella aktörer. Ministrarna ska också diskutera nästa steg i reformprocessen. Därutöver kommer kommissionen och ordförandeskapet att informera om aktuella covid-19 relaterade initiativ.

Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås deltar i videokonferensen den 30 oktober.  

Rättelse

I en tidigare artikel stod det att Lena Hallengren deltar i mötet, men det är statssekreterare Tobias Lundin Gerdås som representerarar Sverige.

Kommenterad dagordning

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Mer om mötet i EPSCO 30 oktober

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.