Förbättrad jämställdhet på arbetsmarknaden

Publicerad

Stöd till arbetstagare vid omstrukturering och lika deltagande för kvinnor och män på arbetsmarknaden är frågor som arbetsmarknadsministrarna ska diskutera när de möts i ett videomöte den 13 oktober.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltar i videomötet den 13 oktober.
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltar i videomötet den 13 oktober. Kristian Pohl/Regeringskansliet

På videomötet börjar ministrarna med en diskussion om stöd till arbetstagare vid omstruktureringar. Frågor som ska diskuteras är bland annat investeringar för kompetensutveckling, användningen av EU-medel och arbetstagarens rätt till information och samråd vid omstruktureringar.

På eftermiddagen ska ministrarna ha en diskussion om kvinnor och mäns lika deltagande på arbetsmarknaden. Bland annat ska ministrarna ta upp frågan om vilka åtgärder som behövs för att förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och statssekreterare Karin Strandås deltar i videomötet.

Producerat av EU-representationen.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i rådet för sysselsättning, sociala frågor, hälso- och sjukvård, EPSCO

Mer om videomötet den 13 oktober

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.