Socialministern i dialog med Pensionärskommittén om hälsa- och sjukvård för äldre

Publicerad

På onsdagens digitala möte hade Lena Hallengren och inbjudna gäster en dialog med Pensionärskommittén, som är ett forum för överläggningar mellan regeringen och representanter för organisationer som företräder pensionärerna.

Ett digitalt möte där Socialministern talar via Skype
Socialminister Lena Hallengren i ett digitalt möte med Pensionärskommittén. Foto: Jepser Lindberg/Regeringskansliet

–Ett särskilt fokus på dagens möte var situationen för personer över 70 år, en grupp som drabbats särskilt mycket av den pågående Corona pandemin. Det är viktigt att vi nu fokuserar på hur vi hjälpa den här gruppen att få så normalt liv som möjlighet trots den rådande situationen, säger Lena Hallengren.

På mötet deltog Helene Öberg, statssekreterare hos kultur-och demokratiminister Amanda Lind och berättade om regeringens satsningar på civilsamhället med anledning av covid-19. Johan Carlson Generaldirektör på Folkhälsomyndigheten tog upp aktuella frågor med anledning av covid-19. Anna Nergårdh, särskild utredare informerade från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.

Pensionärskommittén

Pensionärskommittén som bildades 1992 sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. Socialminister Lena Hallengren är ordförande i pensionärskommittén.
De organisationer som sitter med i kommittén är: Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna (SPF), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Sverigefinska pensionärer och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.