Artikel från Utrikesdepartementet

Ministermöte om EU:s inre marknad och ekonomisk återhämtning

Publicerad

EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor möttes den 18 september via video. Diskussionen handlade om åtgärder för att stärka den inre marknadens förutsättningar att bättre bidra till återhämtning och ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa.

Anna Hallberg,minister för utrikeshandel och nordiska frågor, vid svenska flaggan och EU-flaggan
Anna Hallberg, minister för utrikeshandel och nordiska frågor, deltog när EU-ländernas ministrar för industri och marknadsfrågor möttes via video 18 september. De diskuterade EU:s inre marknad och återhämtning. Sverige fick också gehör för ett initiativ om behovet av att utveckla tjänstesektorn i EU Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förslaget till rådslutsatser som ministrarna tog ställning till lyfter behovet av en fortsatt fördjupning av EU:s inre marknad i stort. Slutsatserna förtydligar också den inre marknadens roll för den ekonomiska återhämtningen och vikten av att upprätthålla den inre marknaden i kristider samt att de regelverk som finns också följs.

Diskussionen gav uttryck för enighet att ta bort tillfälliga undantag som enskilda medlemsländer infört under pandemin och att den inre marknaden behöver blir bättre rustad att stå emot kriser. Flera ministrar lyfte också vikten av strukturreformer, om ställning till grön och digital ekonomi.

Flera ministrar lyfte behovet av utvecklingen av tjänster och uttryckte stöd till ett initiativ som Sverige lagt fram på området och som undertecknats av ett flertal medlemsländer.

Anna Hallberg, minister för utrikeshandel och nordiska frågor, företrädde Sverige på mötet.

Video- och telefonmötena är inte formella möten. Förslaget till slutsatser antogs därför på EU:s ministerråd för jordbruk och fiske som möttes fysiskt i Bryssel 21 september.

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.