Artikel från Statsrådsberedningen

Kommission om regeringens hantering av coronapandemin innan sommaren

Publicerad

Den 7 maj gav statsminister Stefan Löfven besked om att regeringen avser tillsätta en kommission om hanteringen av covid-19. Idag meddelar statsministern att regeringen avser att fatta beslut om en kommission innan sommaren.

Statsminister Stefan Löfven talar på en presskonferens.
Regeringen tillsätter en kommission om hanteringen av covid-19. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen har för avsikt att tillsätta en kommission om hanteringen av covid-19. Det är viktigt att det görs en grundlig genomlysning av den svenska strategin och de åtgärder som vidtagits. Arbetet för att tillsätta en kommission har påbörjats och regeringen avser att fatta beslut om en kommission innan sommaren.

En utgångspunkt för regeringens arbete för att bekämpa coronapandemin har varit att varje åtgärd för att minska smittspridningen behöver vägas mot vilka effekter det ger på samhället och folkhälsan i stort. Riksdagspartierna har konstruktivt bidragit till att få åtgärder på plats och kommer att få lämna synpunkter på utformningen av kommissionens direktiv och vilka ledamöter som ska ingå i den.

- Coronapandemin har orsakat en av de största kriserna Sverige ställts inför i modern tid. Det är fortfarande långt kvar innan krisen är över. Inte minst inom hälso- och sjukvården görs varje dag ett enormt arbete. Därför bör kommissionens arbete inledningsvis avgränsas till några utvalda områden och exempelvis inte belasta kommuner och regioner ytterligare just nu, säger statsminister Stefan Löfven.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Dämpa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.