Försvarsministrarna i Norra gruppen diskuterade corona-påverkan under videomöte

Publicerad

Peter Hultqvist mötte försvarsministrarna i det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet Norra gruppen den 20 maj. Mötet behandlade i huvudsak krishanteringen i spåren av coronapandemin och Covid-19-virusets påverkan på militär kapacitet och beredskap i medlemsländerna.

Mötet mellan försvarsministrarna leddes av försvarsministern från ordförandelandet Lettland och genomfördes via videolänk. Den viktigaste punkten var coronapandemin och hur den påverkar ländernas militära kapacitet och beredskap. Behovet av att så snart det är möjligt återuppta gemensamma övningar framhölls särskilt.
Ministrarna diskuterade också hur man hanterar spridandet av desinformation och försök till splittring. Även Rysslands agerande och relationer till Belarus var uppe för diskussion.

I samband med mötet tillkännagav försvarsministrarna ett gemensamt uttalande där de gav stöd till det arbete som ländernas försvarsmakter lämnar till de civila myndigheterna i samband med coronapandemin.