Artikel från Statsrådsberedningen

EU-ministern: ”Många lärdomar för EU att dra av coronakrisen”

Publicerad

Med anledning av Europadagen 2020 intervjuas EU-minister Hans Dahlgren om sin syn på EU-samarbetet och vilka frågor som är viktigast för EU att hantera just nu.

EU-minister Hans Dahlgren framför EU-flaggan och den svenska flaggan.
Hans Dahlgren: "Det här är en kris som drabbar alla länder hårt. Viruset känner inga gränser. Men det är också en kris vi inte reder ut ensamma – det krävs gemensamma krafter!" Foto: Andreas Enbuske/Regeringskansliet

Från att EU under 2019 fortsatt fokuserat på Brexit, dominerades diskussionerna i början av 2020 av EU:s långtidsbudget. De senaste månadernas utveckling och spridning av det nya coronaviruset har dock omkullkastat EU:s agenda och nu är arbetet inriktat på att hantera smittspridningen och de stora konsekvenser covid-19 medfört.

Vad gör EU med anledning av spridningen av det nya coronaviruset och de konsekvenser det medför?

– Alla länder har samma mål – att värna och skydda sina medborgare. Folkhälsa och sjukvård är varje lands eget ansvar.

– EU har bland annat inlett gränsöverskridande samarbeten för att stötta corona-relaterad forskning, bland annat för att få fram ett vaccin. Tillsammans med WHO anordnade EU en stor givarkonferens som redan första dagen samlade in 7,4 miljarder euro till det arbetet. Patienter och medicinsk personal har även flyttats mellan länder där det finns behov och där det finns resurser. EU arbetar dessutom för att säkra tillgången på medicinsk utrustning och nödvändiga läkemedel.

– Därutöver har så kallade ”gröna filer” upprättats vid många gränspassager, för att smidigt kunna frakta gods mellan olika medlemsstater, när den inre rörligheten minskats, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Hur påverkar den nuvarande krisen EU-samarbetet?

– Det här är en kris som drabbar alla länder hårt. Viruset känner inga gränser. Men det är också en kris vi inte reder ut ensamma – det krävs gemensamma krafter!

– Inledningsvis agerade många medlemsstater strikt efter sina egna nationella behov vilket ledde för många till en ryggmärgsreflex som gjorde att man satte upp hinder vid gränserna, också inne i Europa. Den inre rörligheten begränsades och i flera fall stoppades medicinsk utrustning från att nå dem som behövde den bäst. En del av de här problemen har nu kunnat rätas upp, men fortfarande inte alla.

– Eftersom vi inte kan resa och ha möten som vanligt, så får detta också praktiska konsekvenser för mig och mina EU-kollegor. I princip sker alla våra kontakter numera via telefon eller videokonferenser. Det fungerar väldigt bra men det tar ändå lite tid att hitta rutiner som får arbetet att rulla på som under normala omständigheter.

Vilken är den viktigaste frågan att fokusera på i europasamarbetet just nu med anledning av det nya coronaviruset?

– Förutom de mest akuta insatserna för att bidra med att rädda liv så är den ekonomiska återhämtningen en oerhört viktig fråga. Vi måste fortsätta driva de frågor som vi redan kommit överens om i unionen: att stärka den inre marknaden, att driva på den gröna omställningen för att rädda klimatet, att stärka vår europeiska konkurrenskraft, våra jobb och vår välfärd.

– De europeiska länderna är inne i en kris som gjort att flera regeringar har fattat beslut för att skydda sina egna medborgare, i många fall av ett slag som vi inte ens hade kunnat föreställa oss för bara några månader sedan.  Men det får aldrig ske på bekostnad av EU: s grundläggande värderingar. Det finns en risk att situationen kan missbrukas, att den används som ett medel för att inskränka grundläggande rättigheter, som yttrandefrihet och pressfrihet. Så rättsstatsfrågorna är något vi fokuserar på både nu under pågående kris och som vi kommer att hålla i efter att vi tagit oss igenom detta.

Går det att jämföra den nuvarande situationen med någon annan kris som EU-samarbetet genomgått?

– Nej, jag menar att detta är en kris utan dess like. Till skillnad från andra kriser, som kanske bara drabbat något enskilt land eller region, så är vi nu alla drabbade. Samtidigt kan vi påminna oss om att EU faktiskt bildades för att hindra en upprepning av en annan katastrof. Det världskrig som tog livet av miljontals oskyldiga civila, runt om på vår kontinent. Drygt 70 år senare kan vi konstatera att EU klarat det främsta provet, att bevara freden.

Om du blickar framåt, vad tror du EU-samarbetet kan dra för lärdomar av den nuvarande situationen?

– Det finns säkert många lärdomar att dra av den situation vi befinner oss i. En dag kommer krisen att ligga bakom oss. Då behöver vi också fundera på vad vi kan göra för att stärka vårt samhälle, ha en bättre beredskap och en bättre motståndskraft vid nästa kris. Jag tror faktiskt att de funderingarna kommer att leda oss till slutsatsen att vi behöver mer av EU framöver, säger Hans Dahlgren.