Näringsministern om likviditetsförstärkning via skattekontot

Publicerad

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn. Näringsminister Ibrahim Baylan kommenterar åtgärden.

– När coronakrisen drabbar företaget och dess likviditet kan du få hjälp via skattekontot med likviditetsförstärkning. Det gäller retroaktivt från 1 januari och mer information, både om likviditetsförstärkningen och vilka regler som gäller, finns att få på Skatteverket.se, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Samlad information för dig som företagare

På den länkade sidan hittar du information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.