Förlängd tid för utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster.

Regeringen beslutade den 22 februari 2018 om kommittédirektiv om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster. Enligt direktiven ska en särskild utredare bland annat analysera och lämna förslag till hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster kan utformas.

Genom ett tilläggsdirektiv som beslutades den 19 juni 2019 utvidgades uppdraget till att även omfatta bland annat en särskild analys av och förslag för hur arbetslöshetsersättningen kan trappas ned tydligt i takt med arbetslöshetens längd. Utredningstiden förlängdes då så att uppdraget skulle redovisas senast den 15 maj 2020.

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska nu i stället redovisas till regeringen senast den 15 juni 2020.