Artikel från Utrikesdepartementet

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset

Publicerad · Uppdaterad

UD avråder från alla icke nödvändiga resor

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Så här kontaktar du UD

Telefon

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00

För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

Svensklistan

Vi uppmanar svenskar som vistas utomlands att skriva upp sig på svensklistan och lämna sina kontaktuppgifter så att UD eller en svensk ambassad kan komma i kontakt om nödvändigt. Glöm inte att avregistrera dig från svensklistan när du har återvänt till Sverige.

Reseinformation via Sweden Abroad och UD Resklar

Vi uppmanar svenskar att även ladda ner appen UD Resklar och slå på pushnotiser för det land man befinner sig i samt att ta del av de svenska ambassadernas reseinformation på Sweden Abroad. Svenskar bosatta i utlandet uppmanas följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Vårt konsulära arbete

Förutom att sprida viktig information till svenskar utomlands håller UD och våra utlandsmyndigheter kontakt med lokala myndigheter för att lösa uppkomna situationer och bistå i enskilda ärenden där svenskar behöver hjälp. Vi samordnar med de nordiska länderna och inom EU om olika transportmöjligheter.

Utvecklingen i världen påverkar i hög grad svenska utlandsmyndigheters möjlighet att bistå svenska medborgare i utlandet. Med tanke på de exceptionella omständigheterna måste man som resenär acceptera en hög grad av ovisshet.

I de länder där det fortsatt finns möjligheter att på egen hand lämna med kommersiella transporter är vårt huvudsakliga uppdrag att informera om vilka transportmöjligheter som finns.

I de länder där möjligheterna att lämna på egen hand har varit uttömda har vi arbetat för att svenska resenärer ska kunna komma hem med svenska kommersiella flyg. Detta har ofta skett i samarbete med de nordiska länderna och i dialog med flygbolag.

UD och utlandsmyndigheterna arbetar fortfarande för att möjliggöra assisterade utresor men behovet minskar på många platser i världen.

Svenska utlandsresenärer – dvs de som har för avsikt att återvända till Sverige inom en relativt snar framtid – bör överväga att snarast möjligt återvända till Sverige.

Ytterligare länkar 

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.