Artikel från Näringsdepartementet

Information om livsmedelsförsörjningen i Sverige med anledning av det nya coronaviruset

Publicerad

I torsdags kallade landsbygdsminister Jennie Nilsson till ett möte med livsmedelssektorn för att få en bild av aktörernas beredskapsförmåga med anledning av utbrottet av covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset. Vid mötet deltog branschorganisationer, livsmedelsföretag och fackliga representanter för livsmedelssektorn.

Regeringen tar utbrottet av covid-19 på största allvar. Livsmedelsförsörjning är samhällsviktigt och en prioriterad fråga och det är viktigt med en gemensam lägesbild.

Den gemensamma bilden från de branscher och livsmedelsföretag som medverkade vid gårdagens möte är att det inte råder någon brist i livsmedelsförsörjningen.

Från aktörernas sida efterlystes bland annat tydliga riktlinjer för hur företag inom livsmedelssektorn ska agera och vid behov sanera vid identifierad smitta.

Regeringen kommer fortsatt ha en tät dialog med ansvariga myndigheter och företrädare för livsmedelssektorn för att diskutera de situationer som kan uppstå och hur dessa kan lösas på bästa sätt.

  • Sverige har en god livsmedelsförsörjning och nuvarande situation med virusutbrottet covid-19 har inte påverkat svensk livsmedelsproduktion i någon större omfattning.
  • Det finns ingen anledning att som privatperson bunkra lager av livsmedel med anledning av virusutbrottet. Däremot bör man, som alltid, ha en beredskap med torrvaror och konserver i enlighet med rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Livsmedelsverket.
  • Regeringen har fortsatt dialog med berörda aktörer för att säkerställa att livsmedelsförsörjningen fortsatt fungerar och för att vara förberedda att hantera olika situationer på bästa sätt.
  • Ansvariga myndigheter arbetar intensivt för att hantera spridningen av smitta i Sverige. Det nu viktigt att följa utvecklingen och de beslut, råd samt rekommendationer som ges från ansvariga myndigheter.
  • Det nya coronaviruset smittar mellan människor. Folkhälso-myndigheten samordnar smittskyddet på nationell nivå och ger stöd till planeringen på regional och lokal nivå, där det operativa arbetet bedrivs. I varje region finns en smittskyddsläkare. Om du som enskild eller som företagare har frågor kring smittskyddet så hittar du uppdaterad information på Folkhälsomyndighetens och regionernas hemsidor.
  • Livsmedelsverket informerar på sin hemsida att det idag inte finns någonting som tyder på att viruset smittar genom att man äter mat eller dricker vatten. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar också att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar.
  • På längre sikt arbetar regeringen med en inriktningsproposition för totalförsvaret, där frågan om livsmedelsförsörjning vid höjd beredskap eller krig ingår.