Artikel från Utrikesdepartementet

Frågor och svar om reseavrådan

Publicerad · Uppdaterad

Just nu får vi många frågor från media och allmänheten om hur det nya coronaviruset kan påverka svenskar som reser i utlandet. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna vi får.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta UD:s konsulära enhet på 08-405 5005, eller mejl till ud-kc-resefragor@gov.se. UD har även öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00

Vad betyder en reseavrådan?

En avrådan från UD att resa till ett land eller en region betyder att UD inte anser det säkert att resa dit. Det kan också vara en signal om att UD:s och ambassadens möjligheter att ge dig konsulär hjälp på en plats är begränsad.

Det finns tre nivåer av avrådan:
- avrådan från icke-nödvändiga resor 
- avrådan från alla resor 
- uppmaning att lämna området.

Hur fattas ett avrådansbeslut?

Situationen i olika länder övervakas dygnet runt av handläggare på konsulära enhetens beredskapsgrupp. Man för en löpande dialog med Sveriges ambassader och relevanta myndigheter.

Det är UD som fattar beslut om en avrådan, men vi tar in information och lyssnar på andra relevanta myndigheter. Vad gäller situationen med spridningen av coronaviruset lyssnar vi till exempel på Folkhälsomyndigheten som kan rekommendera UD att avråda från resor till ett område.

Planerar ni att avråda från resor till platsen dit jag ska?

UD kan vid behov fatta beslut om avrådan mycket snabbt, dygnet runt. Om vi bedömer att vi behöver införa en avrådan fattar vi beslut och kommunicerar beslutet direkt.

Eftersom tidpunkten för när ett avrådansbeslut fattas kan påverka avbokningsreglerna för en bokad resa, är det viktigt för oss att informationen kommer ut samlat och omedelbart efter att beslutet tagits.

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020. 

Vad ska krävas för att ni ska avråda från resor till en viss plats?

En avrådan bygger alltid på en samlad bedömning och lokala förutsättningar är avgörande: Liknande händelser kan få olika konsekvenser beroende på vart de inträffar.

Vad gäller spridningen av coronaviruset tittar vi främst på vilka effekter smittspridningen har på samhället i stort och förmågan att hantera situationen: fungerar sjukvården? Finns möjlighet att resa in och ut ur landet? Med hjälp av Folkhälsomyndigheten tittar vi också på risken för att smittas av viruset.

Hur kommuniceras en avrådan?

Så fort ett beslut om avrådan är fattat lägger vi ut det på webbplatserna regeringen.se och Sweden Abroad samt skickar ut pressmeddelande till svensk media. Vi uppdaterar våra sociala medier – UD Resklar på Twitter och Facebook – och skickar ut en pushnotis till alla som följer landet i appen UD Resklar.

Vilka konsekvenser får en avrådan för min resa?

Oavsett om UD avråder eller inte måste man som resenär fatta egna beslut om sin resa. En avrådan ska ses som en signal om ett försämrat säkerhetsläge på en plats.

Om man väljer att resa till ett område mot UD:s avrådan rekommenderas en tilläggsförsäkring till den vanliga reseförsäkringen. Prata med ditt försäkringsbolag!

Om UD inför en avrådan efter att du bokat en resa kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag. Även här är det viktigt att du som resenär pratar med ditt försäkringsbolag.

Kontakt

Konsulär jourhavande, Utrikesdepartementet
Vardagar kl.16:30-08:00 samt helger
Telefon 08-405 50 05

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.

Följ UD Resklar på Facebook och Twitter

UD-podden

Vill du veta mer kan du lyssna på UD-poddens avsnitt #22 om reseavrådan här.