Artikel från Justitiedepartementet

EU:s yttre gräns och civilskydd på inrikesministermöte

Publicerad

EU:s inrikesministrar träffas i Bryssel 13 mars för att diskutera situationen vid EU:s yttre gräns och civilskydd med anledning av det nya coronaviruset. Ministrarna ska även godkänna strategiska riktlinjer för rättsliga och inrikes frågor.

Mikael Damberg
Inrikesminister Mikael Damberg representerar Sverige på mötet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor 13 mars. Foto: EU-representationen

Situationen vid EU:s yttre gräns

På mötet ska ministrarna följa upp förra veckans extrainsatta rådsmöte om situationen vid EU:s yttre gräns, med fokus på behoven i Grekland.

Civilskydd med anledning av det nya coronaviruset

Under den informella delen av mötet ska inrikesministrarna sedan diskutera civilskydd, med anledning av det nya coronaviruset.

Strategiska riktlinjer för rättsliga och inrikes frågor

Ministrarna ska på mötet godkänna strategiska riktlinjer för området rättsliga och inrikes frågor som sedan ska antas av Europeiska rådet. Riktlinjerna ska bidra till att genomföra den strategiska agendan som Europeiska rådet beslutade om i juni 2019.

De strategiska riktlinjerna fastställer bland annat att RIF-rådet, inom dess kompetens, bör föra diskussioner om rättsstatens principer och betonar vikten av ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna som en förutsättning för ömsesidigt erkännande. 

Regeringen välkomnar de strategiska riktlinjerna och ställer sig bakom att de godkänns.

Inrikesminister Mikael Damberg representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Kommenterad dagordning för RIF-rådet 13 mars

Mer om mötet i RIF-rådet 13 mars

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.