Artikel från Finansdepartementet

Med anledning av riksdagens beslut om ändringar i statens budget för 2020

Publicerad

Den 19 februari fattade riksdagen beslut om ändringar i statens budget för 2020. Regeringen kommer nu att genomföra riksdagens beslut.

Följande utgiftsområden påverkas av beslutet:

  • Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
  • Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
  • Utgiftsområde 24 Näringsliv
  • Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

I finansutskottets betänkande 2019/20:FiU49 framgår fördelningen och vilka anslag som justeras.

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU49

Förslaget om ändringar i statens budget är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att utskottet, med stöd av riksdagsordningen, på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagen.