Konferensen som ska göra trafiken säkrare i hela världen

Publicerad

1 700 delegater från ett 140-tal länder, varav cirka 80 ministerledda delegationer, kraftsamlar för att nå nya globala mål för trafiksäkerhet 2030.

På en pressträff den 19 februari  presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth Stockholmsdeklarationen. 

Pressmeddelande: Stockholmsdeklaration ska öka trafiksäkerheten i världen

Den 19-20 februari står Sverige värd för den tredje globala ministerkonferensen, 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety 2020.  Världens ledare inom trafiksäkerhet samlas för att följa upp och sammanfatta det globala trafiksäkerhetsarbetet som gjorts inom FN, WHO och dess medlemsländer, samt skapa en global uppslutning kring en framåtsyftande deklaration med riktlinjer för det fortsatta globala trafiksäkerhetsarbetet till år 2030, Stockholm Declaration.

Nära koppling till hållbarhetsmålen inom Agenda 2030

Sverige ligger i framkant när det gäller trafiksäkerhet. Nollvisionen/Vision Zero är känt internationellt och flera länder ser Sverige som förebild när det gäller trafiksäkerhet. Konferensen möjliggör därför att fler länder ute i världen kan förstå att Nollvisionen är ett framgångskoncept och inspireras av Sverige. Utgångspunkten för Nollvisionen är att man anpassar vägar, gator och fordon efter människans förutsättningar och att ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder transportsystemet.

För Sverige är det viktigt att trafiksäkerhetsarbetet i framtiden tydligare kopplas till andra aspekter av hållbarhet, Agenda 2030 hållbarhetsmål, såsom klimat, jämlikhet, demokrati, hälsa, fattigdom och mänskliga rättigheter.

Globalt stöd för ett brett spektrum av aktörers åtgärder minskar antalet dödsolyckor, skapar säker trafik samtidigt som arbetet med klimat, jämställdhet och demokrati stärks.

Det handlar om både övergripande strategier och beprövad kunskap som riktar sig till stater, multinationella företag och biltillverkare.

Fakta om trafiksäkerhetskonferensen

Den 19–20 februari 2020 står Sverige värd för 3rd Ministerial Global Conference on Road Safety med tema Achieving Global Goals 2030. Syftet med konferensen är att följa upp och sammanfatta det globala trafiksäkerhetsarbetet som gjorts inom FN, WHO och dess medlemsländer, samt ge en inriktning för det fortsatta arbetet.

Enligt FN:s resolution ska konferensen anta ”en framåtsyftande deklaration” om det globala trafiksäkerhetsarbetet. Målet med konferensen är att nå global enighet om riktlinjer för fortsatt internationellt samarbete kring trafiksäkerhet till år 2030. Konferensen och deklarationen bör resultera i tydliga rekommendationer för hur det globala trafiksäkerhetsarbetet bör bedrivas från 2020 och framåt.

Trafiksäkerhetskonferensen har tidigare arrangerats i Moskva 2009 och i Brasilia 2015. Konferensen är en avslutning på FN:s decennium för trafiksäkerhet.