Artikel från Statsrådsberedningen

Grönt ljus till mandatet för förhandlingar med Storbritannien

Publicerad

När EU-ministrarna möttes i allmänna rådet 25 februari antog de mandatet till EU-kommissionen för att påbörja förhandlingarna om hur den framtida relationen mellan Storbritannien och EU ska se ut. EU-ministrarna förberedde också nästa möte i Europeiska rådet och fick information om ett förslag från kommissionen om utvidgningen.

Nästa steg i relationen mellan EU och Storbritannien

– Vi har som svensk målsättning att åtminstone få med det mest grundläggande, alltså frihandelsavtal, överenskommelse om samarbete när det gäller inre och yttre säkerhet, och ett interinstitutionellt ramverk så att man kan lösa ut tvister om man eventuellt blir oense om tolkningen av avtalet. Men det är kort om tid, sade EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

På mötet i allmänna rådet godkände EU-ministrarna mandatet och gav chefsförhandlare Michel Barnier i uppdrag att inleda förhandlingarna med Storbritannien.

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari började en övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om hur den framtida relationen ska se ut.

Förberedelser inför Europeiska rådet och utvidgning

EU-ministrarna förberedde också nästa möte i Europeiska rådet. De fick också information om ett meddelande från EU-kommissionen om att förnya utvidgningsprocessen.

EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.