Artikel från Socialdepartementet

Statsråd diskuterade socialförsäkring och mänskliga rättigheter med funktionshindersrörelsen

Publicerad

Statsråden Lena Hallengren och Ardalan Shekarabi lyfte aktuella frågor inom funktionshinders- och socialförsäkringspolitiken vid Funktionshindersdelegationens möte den 17 december. Funktionshindersdelegationen är sedan 2001 regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig dialog och informationsutbyte mellan regeringen och funktionshindersrörelsen.

Foto: Jesper Lindberg /Regeringskansliet

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade bland annat om den kommande sjukförsäkringsutredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum. Utredningen ska bland annat analysera hur begreppet normalt förekommande arbete tillämpas när rätten till sjukpenning bedöms.  Regeringen planerar även att se över sjukersättningen och aktivitetsersättningen.
 
– Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning ska få den rehabilitering som behövs och ekonomisk trygghet. Jag ser fram emot utredningens förslag, säger Ardalan Shekarabi.

Rapport till FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den 22 oktober 2019 lämnade regeringen sin sammanslagna andra och tredje rapport till FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  Ungefär en månad senare lämnade regeringen en nedkortad version av rapporten.

Sverige rapporterar regelbundet till FN hur arbetet går med genomförandet av Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Utredning om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga

För att uppnå en mer sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga i hela landet har regeringen utsett Peter Almgren till särskild utredare för utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

-Utredaren ska bland annat se över hur vården kan erbjuda stöd för barn och unga som lider av psykisk ohälsa och föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas, säger Lena Hallengren.

Aktuellt inom LSS 

Den 1 november kom den nya lagen om att andning ska utgöra ett grundläggande behov. Remisstiden för promemorian om att samtliga hjälpmoment, som avser andning och måltider i form av sondmatning, ska ge rätt till personlig assistans har gått ut. Arbetet med lagändringsförslagen och att läsa remissyttranden pågår.

-Redovisningen av utredningen om yrket personlig assistans lämnas i mitten av januari. Det ska bli spännande att ta del av utredningens förslag, säger Lena Hallengren.

Funktionsrätt Sverige presenterade några centrala slutsatser från en enkätstudie om Försäkringskassan som de genomfört. De informerade också om Funktionshindersrörelsens alternativrapport till FN-kommittén om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.