Jämställdhetsintegrering i myndigheter fortsätter

Publicerad

Regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) fortsätter. Samtliga JiM-myndigheter har fått fortsatta återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i sina regleringsbrev för 2020.

Statskontoret utvärdering av JiM 2013-2018 och Jämställdhetsmyndighetens förslag om hur JiM kan utvecklas bereds i Regeringskansliet och regeringen avser återkomma med närmare utformning av JiM-programmet som helhet. Regeringen avser även se över om ytterligare myndigheter bör omfattas av JiM-uppdraget.