Försvarsminister Peter Hultqvist bjuder in till nordiskt försvarsministermöte

Publicerad

De nordiska försvarsministrarna möts den 19–20 november inom ramen för det gemensamma försvarssamarbetet Nordefco. Under 2019 är Sverige ordförande och ministrarna väntas bland annat komma överens om en mekanism för kriskonsultationer mellan försvarsdepartementen.

Försvarsminister Hultqvist på Nordefcomötet på Karlbergs slott med  Arnór Sigurjónsson, Island och  Danmarks försvarsminister Trine Bramsen till vänster och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen samt Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen till höger på bilden.
Försvarsminister Peter Hultqvist på Nordefcomötet på Karlbergs slott med Arnór Sigurjónsson, Island och Danmarks försvarsminister Trine Bramsen till vänster och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen samt Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen till höger på bilden. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Mötet hålls i Stockholm och är det andra mötet på ministernivå under det svenska ordförandeskapsåret. Försvarsminister Hultqvist välkomnar Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen, Danmarks försvarsminister Trine Bramsen samt en representant från Islands utrikesdepartement.

Mötet kommer att sammanfatta målen med det svenska ordförandeskapet, att förbättra Nordefco som en gemensam plattform för dialog kring säkerhets- och försvarspolitik och effektivisera praktiskt samarbete.

Vid mötet kommer de nordiska länderna enas om rutiner för konsultationer i händelse av kris eller konflikt, en mekanism som kommer att öka förmåga att nå en gemensam bild av säkerhetsläget.

Den 19 november kommer även ett nordiskt-baltiskt försvarsministermöte hållas där försvarsministrarna från Estland, Lettland och Litauen deltar.

Den 20 november ansluter försvarsministrarna från Nederländerna, Polen och Storbritannien samt den tyske statssekreteraren för möte i det försvarspolitiska forumet Norra gruppen (Northern Group).

Nordefco

• Den 1 januari 2019 tog Sverige över ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco. Senast Sverige var ordförande var 2015.

• Nordic Defence Cooperation (Nordefco) utgör struktur och format för både försvarspolitiskt och militärt samarbete inom områdena policy, förmågor, personalfrågor och utbildning, träning och övning, insatser samt materiel.

• 2019 Sedan etableringen av Nordefco 2009 har flera aktiviteter initierats inom Nordefco. Under 2014 deltog Sverige i cirka 150 stycken Nordefco-relaterade aktiviteter med ett eller flera andra nordiska länder.

• I december 2013 antogs en försvarspolitisk vision för vad det nordiska samarbetet bör ha utvecklats till år 2020. Därtill har strukturen justerats och inkluderar from 1 jan 2014 nu även statssekreterarna, försvarsmakscheferna samt försvarsmaterielcheferna i de nordiska länderna.

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco